CES 2018, Garmin

Garmin’s new Speak Plus Dash Cam Lets you Talk to Amazon Alexa