Opinion

Poco could be Xiaomi’s OnePlus

Oppo: OnePlus = Xiaomi: Poco